Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2010

Έφυγε το καλοκαίρι. Καλό φθινόπωρο σε όλους


"Παρήλθεν ο θερισμός, ετελείωσε το θέρος και ημείς δεν εσώθημεν" (Ιερεμίας 8ο κεφ. 20 στίχος, ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου