Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011

Σημερινοί διωγμοί Χριστιανών

Μόλις πήρα ένα μήνυμα και το αναμεταδίδω άμεσα:
Asia Bibi

Η οικογένειά της προσεύχεται γι' αυτή.

 Η εικονιζόμενη Asia Bibi καταδικάστηκε σε θάνατο 

Join us in a Call For Mercy

Help Free Asia Bibi Now

The Voice of the Martyrs

Our Christ sacrificed His life on the cross for our sins. ... Our Christ is alive.

Asia Bibi, a wife and mother, used these words to defend her faith against mocking co-workers who tried to make her convert to Islam. She was later convicted of blasphemy and sentenced to death.
In Pakistan, more than 150,000 Christians have signed a petition demanding justice for persecution victims, including Asia Bibi. Now you can join with The Voice of the Martyrs and our Pakistani brothers and sisters in a call for mercy. We hope to gather 1 million signatures on behalf of our sister Asia, who now sits in prison awaiting the Lahore High Court's ruling on her appeal.
Invite your friends to visit www.CallForMercy.com and add their names to the petition as well. VOM will deliver the petition, along with the list of signers, to the Pakistani Embassy in Washington DC.
Every signature is a call for mercy.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου