Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

4η πολιτική παρέμβαση: ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Παρουσιάζω ακόμα μία κίνηση, την 4η κατά σειρά:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Η Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι ένα μη κερδοσκοπικό, μη κομματικό σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1995. Σκοπός της Ένωσης είναι η προώθηση του ουσιαστικού εκσυγχρονισμού της χώρας μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράγμα που μπορεί να συμβεί μόνο μέσα από την αναζωογόνηση της ατροφικής στην Ελλάδα κοινωνίας πολιτών. Επίσης, η ενίσχυση της κοινωνίας πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα των φορέων που υποστηρίζουν συγγενείς σκοπούς. Γι' αυτό κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητες μας παίζει η προώθηση και προστασία των πολιτών απέναντι σε ένα κράτος που τους σέβεται ελάχιστα. Πιστεύουμε όμως ότι και η οργανωμένη κοινωνία πολιτών έχει ανεξάρτητες ευθύνες και υποχρεώσεις για την πρόοδο της χώρας.
ΣΚΟΠΟI ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ο βασικός της σκοπός, όπως καταγράφεται και στο καταστατικό της, είναι η προώθηση της ισχυρής Κοινωνίας Πολιτών στην Ελλάδα, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εκσυγχρονισμού και της υποστήριξης του δημοσίου συμφέροντος. Κεντρικός στόχος της Ένωσης είναι η «ενδυνάμωση του πολίτη» σε μια προοδευτική κοινωνία της Γνώσης για όλους. Από το 1999 η Ένωση Πολιτών για την Παρέμβαση αποκτά χαρακτηριστικά διαδικτυακού σωματείου πολιτικής σκέψης που δρα παρεμβατικά στον ίδιο χώρο. Ένα από τα θέματα που προωθεί είναι το νέο μοντέλο Διακυβέρνησης σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο εμπεριέχει εγγυήσεις για  μια πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ κράτους, αγοράς και πολιτών. Οι άξονες δράσης μας περιλαμβάνουν:
 • Την ενδυνάμωση και θεσμική κατοχύρωση του ρόλου της Κοινωνίας Πολιτών και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών στο σύνολο των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών.
 • Την ανεξάρτητη κινητοποίηση των πολιτών είτε διαμέσου των πρωτοβουλιών ΜΚΟ σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής είτε διαμέσου της ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-Democracy), η οποία περιλαμβάνει κάθε μορφή ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) στην διαμόρφωση κυβερνητικών πολιτικών.
 • Την πλήρη εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης (e-Government), η οποία συμπεριλαμβάνει την πλήρη οργανική και λειτουργική μεταρρύθμιση του κράτους.
 • Την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
 • Η Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει διατυπώσει τον "Δωδεκάλογο Θέσεων της Κοινωνίας Πολιτών" προς υιοθέτηση από τα πολιτικά κόμματα και την κυβέρνηση εκφράζοντας τη βασική της πεποίθηση "Δημόσιος Διάλογος παντού και Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές".
   
 • Επίσης, πιστεύοντας ότι ο ρόλος της Κοινωνίας Πολιτών και των ΜΚΟ πρέπει να είναι ουσιαστικός η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει καταθέσει τις γενικότερες αρχές και θέσεις της για μια εναλλακτική πολιτική για τη Ραδιοτηλεόραση και τα ΜΜΕ σχετικά με τη συγκέντρωση καιαδειοδότησή τους.
   
 • Σταθερές παραμένουν και οι αρχές της Ένωσης σχετικά με τις Εθνικές Εκλογές υποστηρίζοντας "Διεκδίκηση αλλά μη εμπλοκή στον κομματικό ανταγωνισμό".
   
 • Ενδεικτική των θέσεων και της λειτουργίας της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ είναι η υπογραφή της "Χάρτας Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας" σε συνεργασία με άλλες ΜΚΟ δεδομένου ότι ο αυξημένος ρόλος τους συνεπάγεται μεγαλύτερη ανάγκη και ευθύνη για λογοδοσία απέναντι στην τοπική κοινωνία καθώς και στην παγκόσμια κοινότητα.
   
 • Τέλος, περισσότερο επίκαιρος από κάθε άλλη στγμή, ο "Δεκάλογος του ενεργού πολίτη κατά της Διαφθοράς" που δημοσίευσε η Διεθνής Διαφάνεια - Ελλάς και υιοθετήσαμε από την αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου